နယူးေဒလီျမိဳ႔မွာ ဆိုလာစြမ္းအင္သံုး မီးရတား စတင္အသံုးျပဳ

အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႔မွာ ဆိုလာ စြမ္းအင္သံုးမီးရထား စတင္အသံုးျပဳေျပးဆြဲေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အိႏိၵယႏုိင္ငံရဲ႔  ပထမဆံုးစတင္  ေျပးဆြဲတဲ့ ဆိုလာစြမ္းအင္သံုးမီးရထားၿဖစ္ျပီး     တစ္ျခားႏုိင္ငံေ တြနဲ႔ပါ ဆက္သြယ္ ေျပးဆြဲဖို႔   စီစဥ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔   ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔က မီးရထား၀န္ၾကီး ဆူရစ္ ပရာပူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျမင္းေကာင္ေရ ၁၆၀၀ DEMU (Diesel Electric Multiple Unit)ကို အသံုးျပဳကာ ခရီးေရရည္ သြားဖို႔ အတြက္ သက္ေတာင့္သက္တာ ျဖစ္ေစဖို႔ ရထားတြဲကို ၆ တြဲသာ အသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီ ရထားတြဲတစ္တြဲစီတိုင္းမွာ ဆိုလာျပား ၁၆ ျပားတပ္ဆင္ထားၿပီး ထုတ္ေပးလာတဲ႔ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္ အားကို  ဘက္ထရီအိုးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အနည္းဆံုး ၇၂ ရီနီးပါး ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔တတိယအၾကီးဆံုး မီးရထားဆက္သြယ္ေရးကုိ အသံုးျပဳတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ျပီး ဒီဇယ္ အသံုးျပဳမႈေတြကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိရထားကေတာ့ ေဒလီၿမိဳ႔ကေန ဂါရီ ဟက္စာရူျမိဳ႔ကို စမ္းသပ္ေျပးဆြဲသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner