မင္းသမီးကင္ယူဂ်င္နဲ႔ ကန္နန္တို႔ ခ်စ္သူျဖစ္ေန

0
13

UEE လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား မင္းသမီး ကင္ ယူဂ်င္ဟာ ေတာင္ကိုရီးယား နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကန္နန္နဲ႔ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အတည္ျပဳေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ကင္ယူဂ်င္နဲ႔ ကန္နန္တို႔ ဟာ သမီးရည္းစား သက္တမ္း ၂ လေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အေစာပိုင္းတည္းက ကန္နန္နဲ႔ ကင္ယူဂ်င္တုိ႔ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ခဲ့ေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ေအဂ်င္စီေတြက ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကန္နန္ နဲ႔ ကင္ယူဂ်င္တို႔ရဲ႕ ေအဂ်င္စီေတြက သတင္း ထုတ္ျပန္မႈအပိုင္း အားနည္းခဲ့လို႔ ပရိသတ္ေတြကို ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။  

ကင္ယူဂ်င္ရဲ႕ေအဂ်င္စီက ကန္နန္ နဲ႔ ကင္ယူဂ်င္တို႔ သမီးရည္းစားျဖစ္မႈအေပၚ အားလံုး အံအားသင့္ခဲ့ၾကၿပီး အေျခေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကင္ယူဂ်င္အေနနဲ႔ သူမအလုပ္အေပၚ ထိခုိက္မႈ မရွိေအာင္ ပုိမုိ ဂရုစိုက္ရမယ္လုိ႔  သူမေအဂ်င္စီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

?bph6