အဂၤလန္နဲ႔ ေဝလျပည္နယ္မွာ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူဦးေရ ၄ ေထာင္နီးပါးအထိ ျမင့္တက္

0
183

အဂၤလန္နဲ႔ ေဝလျပည္နယ္ေတြမွာ ၄ ႏွစ္ခြဲအတြင္း အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူ ၄ ေထာင္နီးပါး ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေထာင္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူ ဦးေရဟာ ၃၉၉၄ ဦး ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မႏွစ္က အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူ ၂၀၀ တိုးလာတယ္လို႔ ကိန္းဂဏန္းေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ အမိန္႔ခ်ဖို႔ ၾကန္႔ၾကာတာ၊ ရမန္ယူတာ၊ ယာယီထိန္းသိမ္းထားတာေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူဦးေရ တိုးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ ေထာင္ေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူ ၄၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။