အဂၤလန္ကုမၸဏီတစ္ခုကဒုကၡသည္ေတြကို ဘာသာစကား သင္ၾကားသူေတြအျဖစ္ အလုပ္ေပးေန

0
214

အဂၤလန္မွာရွိတဲ့ တည္ေထာင္ခါစ စြန္႔ဦးကုမၸဏီအသစ္တစ္ခုဟာ ႏိုင္ငံအတြင္းေရာက္ေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြကို ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးသူအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔ေနပါတယ္။

Chatterbox လို႔ အမည္ရတဲ့ အဲဒီ ကုမၸဏီဟာ ဘြဲ႔ရထားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ၊ စီးပြားေရးသမားနဲ႔ ပုဂၢလိက ေဖာက္သည္ေတြကို ဆြာဟီလီ၊ အာေရဗ်၊ ကိုရီးယားနဲ႔ ဖာဆီ(ပါရွန္း)ဘာသာစကားေတြ သင္ၾကားဖို႔ ခန္႔အပ္ေနတာပါ။

ကုမၸဏီနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို လက္ေတြ႔စကားေျပာတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ တကၠသိုလ္ကေတာ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕က SOAS တကၠသိုလ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ တျခားတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေတြအထိပါ ေရာက္ရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆူဒန္ႏုိင္ငံက ထြက္လာခဲ့သူ ဟက္ခ္မာကေတာ့ ဒါဟာ သူမအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ခိုလံႈခြင့္ရၿပီးေနာက္မွာ ပထမဆံုးအလုပ္ရတာပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဟက္ခ္မာ ၿဗိတိသွ် ေက်ာင္းသားေတြကို သူမရဲ႕ မိခင္ဘာသာစကား အာေရဗ်စကားကို သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ စြန္႔ဦးကုမၸဏီသစ္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဟီဒါယက္လို႔ အမည္ရတဲ့အမ်ိဳးသမီးက ဒီအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးရခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ ဒုကၡသည္ ၃၁ ဦးကို ကိုရီးယားကေန ဖာဆီထိ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆရာေတြအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။