ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူကို ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့တဲ့ ေဟာင္ေကာင္ရဲ ခုနစ္ေယာက္ ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္စီက်

0
36

ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးကို ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့တဲ့ ေဟာင္ေကာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ခုနစ္ဦးကို တရား႐ံုးက ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

အဲဒီရဲ ခုနစ္ဦးဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ၇၉ ရက္တိုင္တိုင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ ကန္ဆန္းကို ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီ ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲေတြဟာ ဆႏၵျပတဲ့ေနရာရဲ႕ အေမွာင္ဘက္က်တဲ့ ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ ကန္ဆန္းကို လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသလို ေျမျပင္ေပၚလဲက်သြားေတာ့လည္း ဝိုင္းဝန္းကန္ေက်ာက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရား႐ံုးရဲ႕ ဒီကေန႔ အမိန္႔ကို ေထာက္ခံသူေတြက တရား႐ံုးအျပင္ဘက္မွာ လာေရာက္စု႐ံုးခဲ့ၾကသလို ရဲေတြဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

?bph6