ဆမ္ေဆာင္းေစ်းကြက္ေ၀စုကို တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္းအုပ္စု ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခြဲေ၀ယူ

0
89

ေတာင္ကိုရီးယား နည္းပညာကုမၸဏီ ဆမ္ေဆာင္းအတြက္ တရုတ္စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက ပိုမိုျပင္းထန္လာေနၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဟြာေ၀၊ အိုပိုနဲ႔ ဗြီဗိုတို႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္ေ၀စုက ဆမ္ေဆာင္းကို ဇူလိုင္-စက္တင္ ဘာလမ်ားအတြင္းမွာ ေက်ာ္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။

screen-shot-2016-10-31-at-08-26-24

တတိယသုံးလပတ္မွာ ဆမ္ေဆာင္းက ၇၂.၅ သန္းထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္သုေတသနကုမၸဏီ IDC က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ေစ်းကြက္ရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏူန္းေ၀စုျဖစ္ၿပီး (၂.၁)ရာခိုင္ႏူန္း ထိုးက်သြားတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ တရုတ္ကုမၸဏီေတြက မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းေပါင္း ၈၀.၁ သန္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးေစ်းကြက္ရဲ႕ ၂၂.၁ ရာခိုင္ႏူန္းရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ၁.၃ ရာခိုင္ႏူန္းတိုးလာတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။

ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီရဲ႕ေစ်းကြက္ေ၀စုက်ဆင္းမႈဟာ Galaxy Note 7 ျပႆနာနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနပုံေပၚၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ မွာ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာကို မျဖစ္မေနအသုံးျပဳခဲ့ရပါတယ္။ ဆမ္ေဆာင္းက Note 7 ျပႆနာေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာအျပင္ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္း ၂.၅ သန္းကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္တာ၊ ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ိတာေတြ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွာ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆမ္ေဆာင္းက မေရာင္းခ်ရေသးတဲ့ ဖုန္းေတြကိုလည္း ျပန္လည္သိမ္းဆည္း ခဲ့ရတာပါ။

?bph6