ၿဗိတိန္လူငယ္မ်ား စိုးရိမ္ေသာက ခံစားရမႈ ျမင့္တက္လာ

0
99

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ စိုးရိမ္ေသာက ခံစားရမႈေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီရယူရသူ လူငယ္အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ကေလးသူငယ္ ပရဟိတအဖြဲ႔(NSPCC )က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

14915200_10209817408504268_3090616684411018769_n

၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္မွာ လူငယ္ ၈၆၄၂ ဦးကပဲ စိုးရိမ္ေသာကေၾကာင့္ အတိုင္ပင္ခံနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကရၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၃၅ ရာခိုင္ႏူန္းျမင့္တက္လာၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာခံစားရတဲ့လူငယ္ ၁၁,၇၀၆ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ေတြအထိ အတိုင္ပင္ခံဆီဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံမႈေတြရွိလာခဲ့ၿပီး ေယာက္်ားေလးထက္ မိန္ကေလးဦးေရက ပိုမ်ားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။

စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေပၚမႈ အေၾကာင္းေတြက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊မိသားစုျပႆနာေတြအျပင္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲစသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစုံပဲျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးက အေရးေပၚအေျခအေနမွာရွိေနေၾကာင္း NSPCCအဖြဲ႔က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ျပႆနာေတြက ပိုၿပီးဆိုးရြားလာမယ့္ပုံရွိေနတယ္လို႔လည္း NSPCCအဖြဲ႔က ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ ကေလးေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြဟာ တစ္ခါတရံမွာ စိုးရိမ္ပူပန္တတ္တာ သဘာ၀ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ထိတ္လန္႔စရာတိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ေၾကာင့္ရြံ႕စိတ္က အစဥ္တစိုက္စိုးမိုးလာၿပီဆိုရင္ သူတို႔ေတြ အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္မထြက္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ သူတို႔ကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီေတြ ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ” လို႔ NSPCC အဖြဲ႔ရဲ႕အႀကီးအကဲ ပီတာ၀မ္းလက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

?bph6