ေလျဖတ္လူနာ ျပန္ေကာင္းဖို႔ ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္

0
83

ေလျဖတ္ေ၀ဒနာ ခံစားရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူနာျပဳမ်ားရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိခဲ့ရင္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ဖို႔အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။

14908195_10209783944107679_6275754820177495063_n

ေဆးရုံရဲ႕ကုတင္ ၁၀ လုံးမွာ ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳ ေနာက္ထပ္တစ္ဦး ထပ္ထားလိုက္တာနဲ႔ ေလျဖတ္လူနာေတြရဲ႕ျပန္လည္ေကာင္း မြန္မႈက သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အက္ဘာဒင္နဲ႔အေရွ႕အန္လီယာတကၠသိုလ္က သုေတသီအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ေလျဖတ္လူနာေသဆုံးႏိုင္ေျခမွာလည္း ရက္ေပါင္း ၃၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၂၈ ရာခိုင္ႏူန္းအထိေလ်ာ့က်သြားၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏူန္းေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း အဲဒီသုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။

သုေတသီေတြက သူတို႔ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္စာတမ္းကို ကမၻာ့ေလျဖတ္ေ၀ဒနာေန႔ရက္မွာ ထုတ္ျပန္တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ ေလျဖတ္ေ၀ဒနာ ခံစားရသူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့အခန္းမွာ အထူးစပါယ္ရွယ္သူနာျပဳအေရအတြက္ မ်ားျပားမႈ က အဲဒီလူနာေတြရဲ႕ အသက္ရွင္ႏိုင္မယ့္အခြင့္အေရးနဲ႔ နလံျပန္ထေစမယ့္အခြင့္အလမ္းကိုပိုမိုမ်ားျပားေစေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ အဲဒီသုေတသနအတြက္အသုံးျပဳမယ့္အခ်က္အလက္ေတြကို ေဆးရုံ ၈ ခုကေန ရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးေဒါက္တာၿဖိဳးျမင့္က ဒီသုေတသနကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူက အက္ဘာဒင္တကၠသိုလ္ရဲ႕သက္ႀကီးေဆး ၀ါးဆိုင္ရာ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတြ႔ရွိမႈက သုေတသီေတြကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့ေၾကာင္း ပါေမာကၡဦးၿဖိဳးျမင့္က ေျပာပါတယ္။
“ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပိုၿပီးျမင္သာတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈျဖစ္မလဲ၊ ေဆးရုံကေစာဆင္းႏိုင္ေအာင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထားရွိတာ ဒါမွမဟုတ္လည္း နာလန္ျပန္ထေရး ကုတင္အခ်ိဳးအစားေပါ့ဗ်ာ” ပါေမာကၡ ဦးၿဖိဳးျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

“ ဒါေပမဲ့ အျခားေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး လူနာအခ်ိဳးအစားနဲ႔ယွဥ္ရင္ သူနာျပဳဦးေရတိုးလိုက္တာက သိသိသာသာအက်ဳိး ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ေလျဖတ္ေ၀ဒနာနဲ႔ေသဆုံးမႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစတာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္” လို႔ ပါေမာကၡဦးၿဖိဳးျမင့္ က ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
“ ဒီအခ်က္က ေလျဖတ္လူနာေတြ ျပန္ေကာင္းဖို႔ သိပ္ကိုရွင္းလင္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္၊ အမ်ားႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ လူနာ ၁၀ ဦးမွ သူနာျပဳတစ္ဦးႏူန္း တိုးလိုက္တာနဲ႔ ရက္ ၃၀အတြင္း ေသဆုံးမႈ ၂၈ ရာခိုင္ႏူန္းနဲ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၁၂ ရာခိုင္ႏူန္းအထိ ေလ်ာ့က် သြားတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္” လို႔ ပါေမာကၡ ဦးၿဖိဳးျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

?bph6