ၿဗိတိန္ သုတ္ပိုးဘဏ္ အလွဴရွင္ လက္ခံမႈရပ္ဆိုင္း

0
37

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံးေသာ အမ်ဳိးသားသုတ္ပိုးဘဏ္ဟာ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္နီးပါးအၾကာမွာ သုတ္ပိုးလွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴရွင္ လက္ခံမႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။

14572266_10209783539617567_4771410551561042878_n

ေနာက္ထပ္လွဴဒါန္း သူေတြအတြက္ ရန္ပုံေငြဆက္သုံးဖို႔ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားသုတ္ပိုးဘဏ္က ဆိုပါတယ္။
အဲဒီဘဏ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာ အစိုးရရန္ပုံေငြနဲ႔ စတင္ထူေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လွဴဒါန္းသူေတြရဲ႕သုတ္ပိုးကို သိမ္းဆည္းထားေပးခဲ့ပါတယ္။
အခုလိုရပ္ဆိုင္းလို္က္ေပမယ့္ လိုအပ္သူေတြကို ဘဏ္အေနနဲ႔ လုံၿခဳံေဘးကင္းတဲ့သုတ္ပိုးေတြ ထုတ္ေပးတဲ့၀န္ေဆာင္မႈကိုေတာ့ ရပ္ဆိုင္းမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဆိုပါတယ္။

ဒီဘဏ္ကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ေထာက္ပံ့ေငြ ေပါင္ ၇၇,၀၀၀ နဲ႔ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ေငြေၾကးအရရပ္တည္ ႏိုင္စြမ္းရွိေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြေၾကးအရ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရွိတာေၾကာင့္ အခုလိုလွဴဒါန္းမႈေတြ ကို ဆက္လက္ၿပီး လက္မခံေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ လွဴဒါန္းသူ စုစုေပါင္း ၈ ဦးရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းမႈရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္း အျပည့္အ၀
လည္ပတ္မႈက ၁၈ လပဲ ၾကာခဲ့ၿပီး ဒုတိယႏွစ္မွာ ၀င္ေငြရရွိေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အခုလိုအလွဴရွင္ လက္ခံမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6