ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ဒူတာေတက ရာဇဝတ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြတိုးျမႇင့္

0
198

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတဟာ သူ႕ရဲ႕ အျငင္းပြားဖြယ္ ရာဇဝတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လာမယ့္ႏွစ္မွာသံုးစြဲမယ့္ ဘ႑ာေငြကို တိုးျမွင့္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအင္အားစုေတြကိုလည္း အသံုးစရိတ္ေတြ တိုးေပးမယ္လို႔ ဒူတာေတက ကတိျပဳခဲ့ပါ ေသးတယ္။

philippine-president

ဒူတာေတဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရၿပီးကတည္းက မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကုိ တက္သုတ္႐ိုက္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဒီအစီအစဥ္အတြင္း ရဲနဲ႔လံုၿခံဳေရးေတြက လူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ခ့ဲတယ္လို႔ မီဒီယာေတြမွာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔ညပိုင္းမွာ ဒူတာေတက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြအျဖစ္ ပီဆို ၃.၃၅ ထရီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂.၃ ဘီလ်ံ) သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ အခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြထက္ ၁၁.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္သြားၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ အသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္လိုက္တာဟာ “ပုိမိုထိေရာက္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္း”တစ္ရပ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔လည္း ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတက ဆိုပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ဘ႑ာေငြကိုလည္း ၂၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမွင့္လိုက္တဲ့အတြက္ ပီဆုိ ၁၁၀.၄ ဘီလ်ံထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြေတြနဲ႔ ရဲအရာရွိ အေရအတြက္ ပိုမ်ားမ်ားစားစားခန္႔ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လစာေတြတိုးေပးၿပီး ေသနတ္မ်ားမ်ားစားစား ျဖည့္တင္းေပးသြားမယ္လို႔ အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလိုပဲ တရားစီရင္ေရးဌာနအသံုးစရိတ္ကိုလည္း ၂၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမွင့္ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမႈေတြ ပိုၿပီးအဆင္ေျပေျပ စီရင္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း အစိုးရက ဆိုပါတယ္။

ဒူတာေတဟာ ဒီက႑ေတြ အတြက္သာမကဘဲ စစ္အသံုးစရိတ္ကိုလည္း ၂၁.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးျမွင့္ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ပီဆုိ ၁၃၀.၆ ဘီလ်ံထိ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္း၊ တံတား၊ ဆိပ္ကမ္းန႔ဲ ေလဆိပ္ ပ်က္စီးမႈေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔ အသံုးစရိတ္ကိုလည္း ၂၀၁၆ က ထက္ ၁၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမွင့္လိုက္တဲ့အတြက္ ပီဆုိ ၈၆၀.၇ ဘီလ်ံခန္႔ ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: AFP