ဥပေဒအတည္ျပဳျပီးပါက ကေလးသူငယ္ ဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္(႐ုပ္/သံ)

0
2038

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒကို အျပီးသတ္အတည္ျပဳျပီးတာန႔ဲ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပံု အဆင့္ဆင့္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN ေနျပည္ေတာ္ သတင္းေထာက္ၿဖိဳးသက္ပိုင္ျမင့္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6