တယ္လီေနာ 4G ကြန္ရက္ကုိ စတင္အသံုးျပဳ ႏုိင္ေတာ့မယ္

0
280

တယ္လီေနာသံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ 4G ကြန္ရက္ကုိ စတင္သံုးစြဲႏုိင္ေတာ့မယ္လုိ႔ တယ္လီေနာရဲ႕အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ပီတာဖာ့ဘာ့ဂ္က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

ယခုလက္ရွိ တယ္လီေနာက ၿမိဳ႕ႀကီးေလးၿမိဳ႕မွာ 4G ကြန္ရက္ကုိ စတင္စမ္းသပ္ေနၿပီး လုိင္းေတြ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါက စတင္သံုးစြဲခြင့္ျပဳသြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အစုိးရသစ္ရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အရ ၂၆၀၀ MHz လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ကုိ ေလလံတင္ပြဲက်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေအာ္ရီဒူးကေတာ့ 4G ကြန္ရက္ကုိ ေမလက စတင္လုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

တယ္လီေနာအေနနဲ႔ မုိဘုိင္းပုိက္ဆံအပါအ၀င္ မုိဘုိင္းဘဏ္စနစ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားၿပီး လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အဲဒီစနစ္ကုိ ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခုနဲ႔ စမ္းသပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီေနာျမန္မာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစုိးရပုိင္ MPT ၿပီးရင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ဖုန္းသံုးစြဲသူ ၁၆ သန္းခဲ့ ရွိပါတယ္။