ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက (NRPC) ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီ

0
325

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)  ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္တဲ့ အဲ့ဒီေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈ အရ အရင္အစိုးရအဖြဲ႔က ဖြဲ႔စည္းသြားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (MPC) ကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)  အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာပါ။

13305224_1025510450830024_7181558304594760755_o

အဲ့ဒီေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ေဆြကို ဥကၠ႒အျဖစ္  တာ၀န္ေပးအပ္ထားၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္တင့္ကို အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားတာပါ။ ဒါအျပင္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲတခ်ိဳ႕နဲ႔ အရင္ (MPC) ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္ထားပါတယ္။

13305169_1025510460830023_2296121673337418352_o

အခုဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)  ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲရာမွာ ၀န္ထမ္းေတြအားလံုးကို ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔အညီ ေရးဆြဲဖို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။