ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ဘာထူးျခားမႈေတြ ရွိႏိုင္မလဲ (႐ုပ္/သံ)

0
216

ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ကေန ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုငိပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘာေတြ ထူးျခားမႈေတြ ရွိႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဆရာေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ) က မခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးတို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေပးထားၾကပါတယ္။

?bph6