ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနလဲ

0
101

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္၊ ဘယ္လိုရည္ ရြယ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနလဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္တဲ့ ဆရာ ဦး၀င္းျမ နဲ႔ ဆရာဦးေအးလြင္တို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးထားပါတယ္။

?bph6