ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေတြကို လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ ရရွိခဲ့လား

အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြကို သြားေရာက္သတင္းရယူခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကတဲ့ သတင္းေထာက္အေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကလား၊ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေျမျပင္အေျခအေနေတြမွာ ဘာေတြ ကြဲလြဲမွဳေတြရွိေနတယ္၊ သတင္းမွားထုတ္ျပန္မွုေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို သတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆရာစည္သူေအာင္ျမင္နဲ႔ ဂ်ပန္သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္တဲ့ တီဗြီအဆာဟိသတင္းဌာန ရန္ကုန္ဗ်ဴရိုက သတင္းေထာက္ ဦးဟန္ေထြးေအာင္ (ဂ်င္မီ) တို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးထားၾကပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
adv_banner adv_banner