ေဒၚလာေစ်း စီးပြားေရးေစ်းကြက္ အတြင္းမွာ ျမင့္မားလာတဲ့ အေျခအေန (႐ုပ္/သံ)

0
106

ေဒၚလာေစ်း စီးပြားေရးေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ျမင့္မားလာတဲ့ အေျခအေနေတြ အေပၚကို စီးပြားေရးပညာရွင္ ဆရာခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ) နဲ႔
ေဆြးေႏြး တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6