ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အႏိုင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားေပၚမွာ မူတည္

0
272


ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အႏိုင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္လို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြအေပၚ အေျချပဳၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီက ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံသတင္းဌာနရဲ႕ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားစဥ္မွာ ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အျပည့္အစံုကို ႐ုပ္သံသတင္းေပးပို႔မႈမွာ ရႈ႕စားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။