ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း စနစ္တက် တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သြားမယ္လို႔ေျပာ

0
303

ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း စနစ္တက် တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မွာ ၾကည့္႐ႈ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။