ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က်မ္းသစၥာဆို ကတိျပဳရာမွာ အေဟာင္းအတိုင္းပဲ ျပဳၾကရလိမ့္မယ္

0
285


ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ ပထမဆံုးေန႔ရက က်မ္းသစၥာ ကတိျပဳရာမွာ အေဟာင္းအတိုင္းပဲ ျပဳၾကရလိမ့္မယ္လို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္စတင္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းမွာ ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန လႊတ္ေတာ္အသစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၅) အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္ေတြထဲက ဇယား (၄) အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳ က်မ္းသစၥာဆိုရမယ့္ ပံုစံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္လို႔ က်မ္းသစၥာျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထား မပါရင္ တစ္လံုးေတာင္ ျပင္ဖို႔ မလြယ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးထက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးကို အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳေျပာၾကားထားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ႐ုပ္သံသတင္းေပးပို႔ခ်က္မွာ ရႈ႕စားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။