ကိုမင္းကိုႏိုင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သဃၤကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း (၂) ရွိ မဲရံု (၁) မွာ ဆႏၵမဲေပး

0
54

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သဃၤကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း (၂) ရွိ မဲရံု (၁) မွာ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ႐ုပ္သံသတင္းေပးပို႔ခ်က္မွာ ႐ႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6