လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ဖြင့္ဟမေျပာလို႔တဲ့ လိင္တူခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူ LGBT ေတြပါ၀င္မႈရွိလာတယ္

0
98


ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ဖြင့္ဟေျပာလို႔မရတဲ့ လိင္တူခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူ LGBT ေတြပါ၀င္မႈရွိလာတယ္

လို႔ လိင္တူခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူ LGBT ေတြအေရး တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ Equality Myanmar ရဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

MCN သတင္းဌာနက စီစဥ္တင္ဆက္ေနတဲ့ Streamiz Show အစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစဥ္ ေျဖၾကားမႈေတြထဲမွာ သူက အဲ့ဒီလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါအျပင္ ဖြဲ႔စည္းအပံုအေျခခံဥပေဒအရ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္သူေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ကို ဥပေဒအရ ကန္႔သက္ထားမႈမရွိေပမယ့္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္သူေတြအေပၚ နားလည္ လက္ခံႏိုင္မႈအလြန္တရာ နည္းပါးေနေသးတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထဲက လိင္တူခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူေတြ မိမိကိုယ္မိမိ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္သူပါလို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
အျပည့္အစံုကိုေတာ့ မၾကာခင္မွာ တင္ဆက္ေပးဖို႔ရွိေနတဲ့ MCN သတင္းခန္းရဲ႕ Streamiz Show အစီအစဥ္ မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္မွာဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ထဲက လိင္တူခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူ LGBT ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လို ပါ၀င္ၾကမွာလဲ။ LGBT ေတြက ဘယ္လို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ၾကမလဲ။ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္တစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ LGBT ေတြ ဘယ္လို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကလဲ။ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ေတြကိုေရာ LGBT ေတြ အျပည့္အ၀ရၾကရဲ႕လား။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္းမွာ LGBT ေတြရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကို ပ်က္ရယ္ျပဳတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ မျဖစ္ေပၚဖို႔ LGBT ေတြရဲ႕အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားၾကလဲ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6