အစိုုးရအဖြဲ႔ စကားမတည္ခဲ့၍ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီ အေျခအေနမလွ

0
56


သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရအဖြဲ႔ စကားမတည္ခဲ့၍ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ အေျခအေနမလွဟုု ပါတီစတင္တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးမိုုးသီးဇြန္က ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

?bph6