ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ မွန္ကန္ဖို႔လိုတယ္

0
59

လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီက ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္မွန္ကန္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲ့လို ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ပါတီကေန ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ မူေတြအတိုင္း ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး နံပတ္ (၁) အေနနဲ႔ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြကို ဦးစားေပးမွာျဖစ္ၿပီး နံပတ္ (၂) အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဦးစားေပးမွာျဖစ္ကာ နံပတ္ (၃) အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြeနဲ႔ နံပတ္ (၄) အေနနဲ႔ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
NLD ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင­္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အတိုင္း ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းေတြကို တင္သြင္းေပးပို႔သြားဖို႔ရွိတာပါ။

?bph6