လက္မႈအႏုပညာ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ကိုကိုထိုက္

0
313

လက္မႈအႏုပညာ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ကိုကိုထိုက္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။