ကေလးငယ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ Art for Charity အဖြဲ႕

0
383

ကေလးငယ္ေတြကို ပန္းခ်ီအႏုပညာေတြ သင္ၾကားေပးၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ Art for Charity အဖြဲ႕အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။