ပုဂၢလိက အထက္ေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားေရး ဆရာျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ လက္ေထာက္ဆရာမတစ္ဦး

0
294

ပုဂၢလိက အထက္ေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားေရး ဆရာျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ လက္ေထာက္ဆရာမတစ္ဦးရဲ႕အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။