ဂႏၳ၀င္ပန္းခ်ီ ပညာရွင္ႀကီး ဦးဆန္းလိႈင္

0
104

ျပည္တြင္းက ဂႏၳ၀င္ပန္းခ်ီ ပညာရွင္ႀကီး ဦးဆန္းလိႈင္ရဲ႕အေၾကာင္းကုိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6