ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဘာလဲ… ဘယ္လဲ… (႐ုပ္/သံမွတ္တမ္း)

0
1076

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ၇၃ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းေတြအပါအ၀င္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္အင္အားအေျခအေန အနာဂတ္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြအေၾကာင္းကို ႐ုပ္/သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ မွတ္တမ္းျပဳ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။