ေအာင္ျမင္မွဳလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဆံပင္ အလွဖန္တီးသူ ဖိုးျပည့္

0
91

မိမိဝါသနာပါရာအလုပ္ကို တစိုက္ မတ္မတ္ သင္ယူရင္း စြဲၿမဲစြာေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မွဳလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဆံပင္ အလွဖန္တီးသူ ဖိုးျပည့္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6