လူငယ္ေတြဟာ အႏုပညာလမ္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားရုန္းကန္ေန

အႏုပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း တက္ေရာက္ျပီး သြားတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ အႏုပညာလမ္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားရုန္းကန္ေနၾကတဲ့အေၾကာင္း ကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ ေပးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner