ေနထိုင္မႈစတိုင္လ္ေတြ တိုးတက္လာဖို႔ ေမာ္ဒယ္သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္လာၾက

0
86

လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦး အေနနဲ႔ ရပ္တည္ဖို႔သာ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႔ ေနထိုင္မႈစတိုင္လ္ေတြ တိုးတက္လာဖို႔ ေမာ္ဒယ္သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6