ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးကေန ရုပ္ရွင္သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္

0
105

ရုပ္ရွင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကို လူငယ္ေတြ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးကေန ရုပ္ရွင္သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ မ်ိဳးမမဟန္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6