ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမဳိ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျမင္သာၿမဳိ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းရဲ႕အေၾကာင္း

0
45

မိဘမဲ့ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာသင္ၾကားေရးေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမဳိ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျမင္သာၿမဳိ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းရဲ႕အေၾကာင္းကုိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6