ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚက အေမ့ေမတၱာ ေမာ္တာအခမဲ့ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
214

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚက အေျခခံလူတန္းစားေတြကို ကိုယ္ပိုင္အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္နဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး စက္ခ်ဳပ္အတတ္ပညာကို သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အေမ့ေမတၱာ ေမာ္တာအခမဲ့ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6