စာဖတ္အားျမင့္တက္ေစဖို႔ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ စာေပညီလာခံ ပြဲေတာ္ အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
263

လူငယ္ေတြ စာဖတ္အားျမင့္တက္လာေစဖို႔ အဓိကတြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ စာေပညီလာခံ ပြဲေတာ္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရ မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

?bph6