လက္မႈ ေက်ာက္ပန္းခ်ီ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
288

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဒဂံုစက္မႈဇုန္မွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လက္မႈေက်ာက္ပန္းခ်ီ လုပ္ငန္း အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6