စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေက်ာက္ထမ္းၿပီး ေျဖရွင္းေနရတဲ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း၀

0
227

တေန႔တာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေက်ာက္ထမ္းၿပီး ေျဖရွင္းေနရတဲ့ ေရႊေညာင္ပင္ကြင္းက ေန႔စားအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း အေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6