လက္မႈပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕က နာမည္ေက်ာ္ ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္း အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
294

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အထင္ကရအထိမ္းအမွတ္ လက္မႈပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕က နာမည္ေက်ာ္ ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6