ေလလြင့္ကေလးသူငယ္ေတြ ပညာသင္ႏိုင္ေရးနဲ႔ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ကူညီေပးေနတဲ့ Junior Dream အဖြဲ႕ အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
175

လမ္းေဘးေလလြင့္ကေလးသူငယ္ေတြကို ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးနဲ႔ စား၀တ္ေနေရးေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ Junior Dream အဖြဲ႕ရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း အေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

?bph6