လက္ဖက္အစံုသုပ္ေရာင္းၿပီး မိသားစု၀မ္းေရးကို ႐ုန္းကန္ေျဖရွင္းေနရသူ တစ္ဦး အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
282

လက္တြန္းလွည္းနဲ႔ လက္ဖက္အစံုသုပ္ေရာင္းၿပီး မိသားစု၀မ္းေရးကို ႐ုန္းကန္ ေျဖရွင္းေနရသူတစ္ဦး ရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6