အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ေမတၱာရြာက်ိဳကၠေလာ့ သီလရွင္အသင္း ပညာေရးေက်ာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
280

ေက်ာင္းေနဖို႔ အခက္အခဲရွိေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြကို အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ေမတၱာရြာ က်ိဳကၠေလာ့သီလရွင္အသင္း ပညာေရးေက်ာင္း ရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6