ေယာဂက်င့္စဥ္ သင္ၾကားေပးတဲ့ လူငယ္နည္းျပတစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
127

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ေယာဂက်င့္စဥ္ကို သင္ၾကားေပးေနတဲ့ လူငယ္နည္းျပတစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

?bph6