ျမန္မာ့လက္မႈပညာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရႊဆိုင္းလုပ္ငန္း အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
237

မ်ိဳး႐ိုးအစဥ္အဆက္ လုပ္ကိုင္လာတဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မ်က္ပါးရပ္က ျမန္မာ့လက္မႈပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရႊဆိုင္းလုပ္ငန္း အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6