ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေပး (႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္း)

0
118

ေက်းလက္ေဒသေတြက ကေလးသူငယ္ေတြကို ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးေနတဲ့အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6