တာရာပြႀကီးဇာတ္ေကာင္နဲ႔ ကာတြန္းေလာကမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကာတြန္း၀ိဇၨာ အေၾကာင္း (႐ုပ္/သံမွတ္တမ္း)

0
116

တာရာပြႀကီးဇာတ္ေကာင္နဲ႔ ႐ုပ္ျပကာတြန္းေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိေနတဲ့ ကာတြန္း၀ိဇၨာရဲ႕အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6