ေမတၱာ၀ါဒီဟသၤာတ ပရဟိတေက်ာင္းက မိဘမဲ့ကေလးငယ္ေတြကုိ ပညာသင္ၾကားေပး

0
62


ေမတၱာ၀ါဒီဟသၤာတ ပရဟိတေက်ာင္းကေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ မိဘမဲ့ကေလးငယ္ေတြကုိ ပညာသင္ၾကားမႈေတြသာမက အားကစားနဲ႔ အျခားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေတြအတြက္ပါ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN လူငယ္အစီအစဥ္ရဲ႕ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6