လူငယ္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကိုရရွိေနတဲ့ ေတးေရး၊ ေတးဆို Cobra ရဲ႕အေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

0
65


ဂီတေလာကမွာ လူငယ္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကိုရရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ထပ္မံႀကိဳးစားေနတဲ့ ေတးေရး၊ ေတးဆို Cobra ရဲ႕အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6