မႏၱေလးၿမိဳ႕က ၀ါးမီးအိမ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း (႐ုပ္/သံမွတ္တမ္း)

0
90

မႏၱေလးၿမိဳ႕က လက္မႈအတတ္ပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၀ါးမီးအိမ္ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6