အမ်ဳိးသမီးလူငယ္ေတြအတြက္ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး

0
64


အမ်ဳိးသမီးလူငယ္ေတြရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈနဲ႔ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ အိမ္တြင္း စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေစဖုိ႕ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစုံကုိ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6